Đã Đóng

1 hour photography of my marriage proposal

Job Description:

I need someone in the Brisbane area to take photos of myself proposing to my partner as a location near Brisbane City.

This will take place on 3/12/2022 (this weekend).

Thanks

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Chỉnh sửa hình ảnh, Android, iPhone, Local Job, Photo Restoration, Photo Retouching, Photogrammetry, Photoshop, Product Photography

Địa điểm: Brisbane, Australia

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #35351727