Đang Thực Hiện

Image Modify

I took a nice sunset photo but it has electric cables in it, and destroys the photo's esthetic. Please erase the cables without destroying other parts of the image.

Kỹ năng: Nhiếp ảnh

Xem thêm: image modify, s&c electric, best site image modifying, photo image, image, erase a, modify photo, chiehkai, image s, respiro, nice photo

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) Taipei, Taiwan

Mã Dự Án: #46151

Đã trao cho:

respiro

Thank you!

$50 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

bruzli2005

Can be done right away and correctly. Let me know.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
4.4
webizzie

see pmb for details

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0