Miami Photographer

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I am looking for a Miami photographer who specializes in fashion photography for a personal use project. I am open to suggestions for the location of the photoshoot. The ideal candidate should have experience in fashion photography and be able to capture high-quality images.

Nhiếp ảnh Photoshop Chỉnh sửa hình ảnh Thiết kế đồ họa Minh họa Adobe Lightroom Adobe Photoshop Affinity Photo Local Job Product Photography Kỹ thuật Video

ID dự án: #37233557

Về dự án

2 đề xuất 4 tuần trước đang mở

Địa điểm: Miami, United States

2 freelancer chào giá trung bình $72/giờ cho công việc này

ssuarez628

Are you ready to turn your fashion dreams into captivating reality? Look no further! I'm Steve, your ticket to the world of mesmerizing fashion photography right here in sunny Miami, FL. ? Picture this: You, in your e Thêm

$44.44 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0