Đã Đóng

I need perfect Thailand team to shooting 20k pic in Thailand

I need perfect Thailand team to shooting 20k pic in Thailand

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Android, Cellular Service, Data Collection, Nhập liệu, Data Extraction, iPhone, Local Job, Odd Jobs, Photo Anywhere, Product Photography, Smart Phone/Tablet Apps, Windows Phone

Địa điểm: Bangkok, Thailand

Về khách hàng:
( 23 nhận xét ) Zhengzhou, China

ID dự án: #32456737

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

momentum987

Hi, I'm interested about your project Please provide details about your project. Regards / Thank you Thanongsak Sukjai

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0