Đã Đóng

Need a person in Kamchatsky Area for completion a visit project

Hi,

Need a freelancer who can take a visit in Kamchatsky area, and take validation on address. further discus after freelancer kind response.

Thank and Kind Regards!

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Kỹ thuật Video, Local Job, Lao động phổ thông, Tiếp thị, Data Collection, Data Delivery, Nhập liệu, Data Extraction, Giám sát thi công, Chỉnh sửa hình ảnh, Pre-inspection visits

Địa điểm: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #34774856