Đã hoàn thành

I need a photographer

Được trao cho:

(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình$153 cho công việc này

Jmouketo

Hello, I hope you are doing good. My rate is $180/hour. This includes everything : Shooting, editing, online download. If you want me to get you some printed copies, I will do it and ship them to you for $20/2 pictu Thêm

$180 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0