Đã Đóng

I need a photographer for an event

1 freelancer đang chào giá trung bình $72 cho công việc này

makaylavercoe

I’m an experienced event photographer, I have photographed many weddings and 21st birthdays etc. My hourly rate includes editing and travel costs.

$72 NZD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0