Need Photographer in Playacar Mexico May 28 or May 29

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Photographer Needed for Event in Playacar Mexico on May 28 or May 29

I am looking for a photographer to capture my event in Playacar, Mexico. The event will take place either on May 28 or May 29 for 2-4 hours. I require someone who has experience in event photography and can capture the essence of the occasion.

Skills and Experience:

- Experienced in event photography

- Ability to capture candid shots

- Knowledge of lighting and composition

- Familiarity with Playacar, Mexico

- Strong communication skills to ensure that all requirements are met

Nhiếp ảnh Chỉnh sửa hình ảnh Photoshop Biên tập video Sản xuất video Adobe Lightroom Adobe Photoshop After Effects Local Job Video Processing Dịch vụ video Kỹ thuật Video

ID dự án: #36661163

Về dự án

1 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: Playacar, Mexico