Đã Đóng

people who want to be models 30 euro per hour (and higher) ( EU or British or Scnandinavian)

people who want to be models 30 euro per hour (and higher) - only EU or British or Scnandinavian citizens (or working permit) . From you is required verification.

Нужны модели от 30 евро час и выше от Вас гражданства Евросоюз Британия Скандинавия. (или разрешение на работу )

Насчет языка все переведу и помогу

Kĩ năng: Nhiếp ảnh

Xem nhiều hơn: model pay scale, how much do male models get paid, how much do models get paid a year, get paid to model online, photographic model, how much do models get paid per shoot, model rates per hour, how much do beginner models make, people want sell designs, people want buy avon, people want buy leads, people want home loans leads, find people want money, people want pay telemarketing services, webcam models pay per hour

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ukraine

ID dự án: #17204743

1 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

€30 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0