Đã Đóng

Photographer for government event

We are Malaysian Agency in Tokyo and we are looking for an event photographer from 24 to 28 May 2022.

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Drone Photography, Chỉnh sửa hình ảnh, Photo Restoration, Photo Retouching, Photoshop, Lập mã Photoshop, Product Photography

Địa điểm: Tokyo, Japan

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Shinagawa, Japan

ID dự án: #33740297