Đã hoàn thành

My Photography Project

Được trao cho:

$750 AUD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $653 cho công việc này

StephanEdwards

Good day, your event sounds fantastic, I will happily do the photography and HD JPEG. I shoot on a full frame HDR camera, so the pictures will be completely useful for any purposes, including publishing, magazines, web Thêm

$555 AUD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0