Pre-Employment Vetting [Buzau, Romania]

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Buzau, Romania. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 2-4 days

Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks for potential employees

- Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks

Anyone from any educational background can apply.

Nhiếp ảnh Physical Site Survey Truyền thông Travel Ready Local Job Active Site Survey Administrative Support Lao động phổ thông Office nói chung Người chăm chỉ Giám sát thi công Odd Jobs Passive Site Survey Pre-inspection visits

ID dự án: #37243587

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Buzău, Romania