Pre-Employment Vetting [Tokyo, Japan]

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Tokyo, Japan. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 2-4 days

Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks for potential employees

- Strong attention to detail and accuracy in conducting background checks

Anyone from any educational background can apply

Truyền thông Travel Ready Local Job Giám sát thi công Active Site Survey BPO Tổng đài Document Checking Employee Engagement Employee Experience Employee Training Freelance Lao động phổ thông Office nói chung Nhân sự LinkedIn Recruiting Physical Site Survey Pre-inspection visits Tuyển dụng Technical Recruiter

ID dự án: #37211679

Về dự án

2 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Bunkyo City, Japan

2 freelancer chào giá trung bình$38 cho công việc này

WaleedJP

Hello, Thank you for the invitation. I have experience in management and hiring employees. I am open to bidding for hourly work( 50$/hr). Best Wishes, Waleed

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0