Đã Đóng

semi/professional photographer in Sydney

i need to hire a semi/professional photographer in Sydney for 3 or 4 hours on hourly basis. please give me your best price to be consider.

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Photoshop, Chỉnh sửa hình ảnh, Thiết kế Photoshop

Địa điểm: Rockdale, Australia

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #34335527