Find Jobs
Hire Freelancers

Studio Portfolio Perfection

$30-250 NZD

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

$30-250 NZD

Thanh toán khi bàn giao
I am in search of a skilled photographer to help build a standout portfolio through high-quality commercial modeling photos. The shoot will be conducted exclusively in a studio setting, focusing on capturing a range of styles that highlight my versatility as a model. Ideal candidates will have experience in commercial photography, with a keen eye for lighting, composition, and the ability to direct models for the best outcomes. **Key Requirements:** - Proficiency in studio photography - Expertise in commercial style photo shoots - Ability to direct and advice on poses and expressions - Professional editing skills for final photo touch-ups **Ideal Skills and Experience:** - A portfolio showcasing previous commercial photography work - Strong communication skills for clear direction and feedback - Creativity in setting up shots that capture attention - Experience working with models for portfolio building The goal of this project is to create a collection of photos that can be used to promote my modeling career, focusing on commercial style shots that will appeal to agencies and clients looking for a professional and versatile model.
Mã dự án: 37782662

Về dự án

1 đề xuất
Hoạt động 29 ngày trước
Địa điểm: Christchurch, New Zealand

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
1 freelancer chào giá trung bình $140 NZD cho công việc này
Avatar người dùng
Hello, I can help you with your photographic portfolio, If you want my help, contact me, I will be waiting for your message
$140 NZD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của NEW ZEALAND
Christchurch, New Zealand
0,0
0
Thành viên từ thg 2 19, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.