Đang Thực Hiện

Take some Photos

I Am goingn to marry next month i want to hire a videographer of photographer for this purpose

Kỹ năng: Nhiếp ảnh, Kỹ thuật Video

Địa điểm: Lahore, Pakistan

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #14790396

Đã trao cho:

MuhammadAli0006

hi i'ma photographer, graphic designer, logo designer, movie maker. i can fill up your desire of photo project within few hours.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $124 cho công việc này

kasimkureshi

A proposal has not yet been provided

$222 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0