Đã Đóng

Take some Photos

take atleast 20 photos that would cover an event between 10am n 2pm on the 1st of August 2017 at ikate Kelli, Lagos nigeria

Kỹ năng: Nhiếp ảnh, Kỹ thuật Video

Địa điểm: Lagos, Nigeria

Xem thêm: cover photos facebook, facebook cover photos, photos desig event programme, cover pages designs photos

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #14810318

12 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jonero100

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sirmuelobah

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Kingsy

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
thankgoduwalaka

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Babapays

UNIQUE JOB ALL WAY,WE ARE PROFESSIONALS AND WE WILL GIVE YOU A GREAT SERVICE AND VALUE FOR YOUR MONEY.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hajjsharif

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ToniEnders

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Dycr

I am very good photographer. And if you sign up with me. I'd deliver beautiful quality photos.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
holaszyd1

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$333 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0