Find Jobs
Hire Freelancers

Small Roka ceremony event in a hotel - Photography Needed (50-70) people

₹1500-12500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹1500-12500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I need a professional photographer to capture traditional style wedding photographs. It is a ROKA ceremony and would require only for 3-4 hours function - it is a small gathering of around 40-70 people. The venue of the ROKA ceremony is a hotel and your expertise would be needed in making the best out of the location. I am looking for someone in budget. Key requirements of this project: - Proven experience in wedding photography, especially in traditional style. - Ability to work indoor while creating captivating and emotion-stirring photos. - Creative use of the venue's structures and lighting to produce unique photographs. - Ability to work with a schedule, ensuring every important moment is captured without disruptions. Ideal Skills: - Strong photography skills - A creative and keen eye for detail - Knowledge of traditional wedding photography style - Experience in shooting in a hotel or similar venues - Ability to work effectively under pressure - Excellent time management skills. Kindly attach samples of your previous wedding shoots, particularly those done in a traditional style and/or in a hotel setting, along with your proposal. This will help me assess if your style aligns with what I have in mind. Looking forward to working with a seasoned professional who can make our big day unforgettable.
Mã dự án: 37820849

Về dự án

2 đề xuất
Hoạt động 16 ngày trước
Địa điểm: Ludhiana, India

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của IRELAND
Ireland
0,0
0
Thành viên từ thg 2 28, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.