TRINIDAD & TOBAGO - Survey of advertisements in public spaces for market research

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Take Photos and Videos of advertisements in public spaces

Nhiếp ảnh Chỉnh sửa hình ảnh Biên tập video

ID dự án: #37788961

Về dự án

1 đề xuất 3 tuần trước đang mở

Địa điểm: Trinidad y Tobago

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

michelleanisia9

I am a new freelancer based in Trinidad and Tobago, I can complete this project in about 7 days but, There are a few things I need to know: 1) How many photos and videos needed to complete this project 2) What area of Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0