Đã Đóng

I would like to hire a Photographer

I would like to hire someone for the family fun photshoot at beach @ cancun during our visit for a week 08/30 - 09/05

Kỹ năng: Nhiếp ảnh

Địa điểm: Newark, United States

Xem thêm: find photographer jewelry, find design website like, developer like, personally hire recruiter, artist hire sketch, poster family fun day, family fun day posters, hire photographer romania, design family fun, family fun logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14870284

2 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

dhogan92

If you'd like to check out my other still work you can visit SLVisionphotography.tumblr.com

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0