Đóng

I would like to hire a Photographer

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $102 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Rooftop photos needed for Kickstarter fund raise. Views of downtown Pittsburgh. Need daytime, sunset and night photos. Two time blocks will be needed. One about 30-60 minutes and evening about 60-90 minutes. Panoramic shots. Can discuss copyright sharing. Looking for low upfront fees with upside depending upon subscription levels. Will be offering these prints as award levels for the investments. Framing may be optional upsell, but not necessary.

Các kỹ năng được yêu cầu
Pittsburgh, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online