Đã hoàn thành

Header

Professional Header for an ebook website, I will give you the old one and you will design the same with different words on it

Thanks

Kĩ năng: Thủ công & Mỹ nghệ, Photoshop

Xem nhiều hơn: professional header, different crafts, design professional header website, website header ebook design, header photoshop, photoshop ebook, ebook header, professional header design, ebook photoshop, photoshop header

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) Seattle, United States

ID dự án: #3301581

Được trao cho:

faresalex

See private message.

$12 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
2.4

62 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

ByteandPixel

See private message.

$102 USD trong 3 ngày
(418 Nhận xét)
7.1
ecoargento

See private message.

$34 USD trong 3 ngày
(336 Nhận xét)
6.9
ambalaonline1

See private message.

$29.75 USD trong 3 ngày
(187 Nhận xét)
6.4
code35a

See private message.

$25.5 USD trong 3 ngày
(272 Nhận xét)
6.1
o2iplanet

See private message.

$63.75 USD trong 3 ngày
(79 Nhận xét)
6.1
maungbandung

See private message.

$42.5 USD trong 3 ngày
(258 Nhận xét)
6.0
BoyWonderDesigns

See private message.

$38.25 USD trong 3 ngày
(200 Nhận xét)
5.8
eagleeyez

See private message.

$35.7 USD trong 3 ngày
(171 Nhận xét)
5.7
esignerssl

See private message.

$21.25 USD trong 3 ngày
(51 Nhận xét)
5.7
khurrambashir

See private message.

$63.75 USD trong 3 ngày
(70 Nhận xét)
5.4
rolluvw

See private message.

$51 USD trong 3 ngày
(56 Nhận xét)
5.3
MilanKM

See private message.

$18.7 USD trong 3 ngày
(109 Nhận xét)
5.3
dninfoway

See private message.

$51 USD trong 3 ngày
(27 Nhận xét)
5.3
pikessoft

See private message.

$21.25 USD trong 3 ngày
(156 Nhận xét)
5.2
muhammadsufian

See private message.

$21.25 USD trong 3 ngày
(139 Nhận xét)
5.2
jtoons

See private message.

$34 USD trong 3 ngày
(31 Nhận xét)
5.2
mymediabox

See private message.

$25.5 USD trong 3 ngày
(64 Nhận xét)
5.0
ClickSaltLake

See private message.

$46.75 USD trong 3 ngày
(33 Nhận xét)
4.8
cstechno

See private message.

$24.65 USD trong 3 ngày
(55 Nhận xét)
4.6
xcitestudios

See private message.

$76.5 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.4