Đã hoàn thành

Picture Frame 1

Được trao cho:

designerartist

lets Start

$40 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
3.9

7 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

JoeLtheMaster

Hello sir, I'm ready to design your picture frame.I will work until you get 100% [url removed, login to view] refer to the'Message Inbox'for further details,portfolio,sample works.

$30 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
4.1
varuninfo

hi, pls check pm.

$45 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.0
ferozidot

Hi, Check PM plz.

$50 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.0
sandytuns

Hello I have sent you a PM containing the bid details. Thanks!

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
wronglane

please see pm.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dachocro

Hi I am ready to work

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0