Đã hoàn thành

Product Image Editing

Được trao cho:

kvadhel

Thanks for more work...

$60 USD trong 3 ngày
(34 Đánh Giá)
4.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

attiqe

I am ready for your project please check PMB...

$35 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
3.6
mkdoluweera

...Let's start....

$40 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.0
andybassett

Hi can complete this for you in a day or 2 depending on image quality. Willing to negotiate on price.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0