Đã Trao

photoshop editing

im a well know in photoshop, enhancing photos to make attractive and i can do editing photos please see my upload file

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Chỉnh sửa hình ảnh, Nhiếp ảnh, Photoshop, Thiết kế Photoshop

Xem thêm: photoshop editing, editing photos, editing photos photoshop, photoshop editing photos, photoshop enhancing, photoshop javascript file, java form upload file, upload file wiht applet, upload file aspnet, problema upload file nuke

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pasay City,

Mã Dự Án: #4550846

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

sharifideal

Hired by the Employer

$35 USD trong 1 ngày
(286 Đánh Giá)
7.1