Đóng

comic cartoon artist need

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $59 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

NEED CARTOONIST TO CREAT COMICS FOR CHILDRENS MAGAZINE, PLEASE KEEP ON MIND IT IS UPCOMING MAGAZINE SO WE NEED LOW PRICE FOR EACH COMIC STORY, AND WE NEED 5 COMICS STORY TO DO EVERY MONTH, SO PLEASE KEEP ON UR MIND THIS IS NOT SHORT TIME PROJECT, AND WE NEED JUST SCETCHES IN PSD, ( WITHOUT COLURING ) ONLY, AND COMICS CARECTER LOOKING SHOULD BE IN FUNNY, AND CUTE, AND THE THERM OF RITS, WE ONLY OWNS, ONCE YOU FINISH THE PROJECT.

LOWEST PRICE WILL BE WIN.

HAPPY BIDING

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online