Đã hoàn thành

remove tattoo from pictures and fix

Đã trao cho:

RajeshSrivastav

Hello sir, I'm ready to start.I will work until you get 101% [url removed, login to view] refer to the PMB for further details.

$30 USD trong 0 ngày
(262 Đánh Giá)
6.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

SpriteFiller3d

Hello sir, I'm ready to start.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
martingd

Hello, ready to work. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0