Đã Đóng

Building photoshop drawing to look like real

I have a building need someone to draw it on photoshop to looks real, Timeline 12 hours

Kĩ năng: Photoshop, Thiết kế đồ họa, Illustrator, Thiết kế Photoshop, Chỉnh sửa hình ảnh

Về khách hàng:
( 15 nhận xét ) Amman, Jordan

ID dự án: #34280597