CAYMAN ISLANDS - Survey of advertisements in public spaces for market research

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Take Photos and Videos of advertisements in public spaces

Photoshop Nhiếp ảnh Biên tập video

ID dự án: #37788950

Về dự án

1 đề xuất 3 tuần trước đang mở

Địa điểm: Islas Caimán

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

CaymanMike

Fully capable, licensed and legal to work in the area requested. If you need verification of advertisment in public spaces, that should be a straight forward job.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0