Đã Đóng

Phối cảnh 3D nhà áp vật liệu làm bộ tùy chọn cho khách hàng

Phối 5 kiểu nhà (kiểu nhà tự đề xuất) trong đó có:

- Cổ điển (có mái cầu)

- Tân cổ điển

- Hai mái chữ A

- 4 mái kiểu Thái

- Mái lệch hiện đại

Từ các hình ảnh sẵn có tự làm map (22 map) và áp vật liệu và các model có sẵn.

Từ đó render ra hình ảnh phối cảnh.

Kết quả là: 22 map x 5 kiểu nhà = 110 ảnh hoàn thiện

Coordinate 5 types of houses (self-proposed house type) including:
- Classic (with a roof)
- Neoclassical
- Two letter A roofs
- 4 Thai style roofs
- Modern deflected roof

From the available images make your own map (22 maps) and apply materials and models available. From there render the perspective image. The result: 22 maps x 5 house types = 110 completed images

Kĩ năng: Photoshop, Thiết kế đồ họa, Illustrator, SketchUp

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh city, Vietnam

ID dự án: #23166226

7 freelancer chào giá trung bình$369 cho công việc này

Graphikqueen

Hi, I HAVE GREAT EXPERIENCE IN IT I CAN DO BEST FOR YOU I have read Your project description regarding === Perspective 3D house applied materials as optional set for customers I am very interested in you Thêm

$258 USD trong 1 ngày
(478 Nhận xét)
7.2
GraphicLand12

Hello Dear I have read your project description Perspective 3D house applied materials as optional set for customers I consider myself a well-qualified professional for doing this job. I am EXPERT in the work l Thêm

$272 USD trong 8 ngày
(245 Nhận xét)
6.3
AdhirajDesigner

Greetings, My name is Adhiraj, I've read your Design project details and understood all your requirements and therfore I am bidding for it. I am an experienced designer, with a creative mind that captures client's i Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(41 Nhận xét)
4.3
jitendrasatpuda

Hi, Hope you will be doing well!! , I'm a full-time available developer!!! I Seen your requirement you want to app I am expert in Android , ios app development I am a Mobile expert with strong Android ,iPhone/iPad expe Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.9
Swatintf

Hello, I have a quality experience in Web development/Web Designing and Andriod/IOS Applications & Belive In Long-term Relation To Client Since many years of hard-working Outcomes the client satisfaction 100% From pa Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
2.9
Ngokdek

Chào bạn nhé. Tôi là Ngọc. đã xem qua các yêu cầu của bạn và tôi thấy rằng chúng tôi có thể làm việc với dự án này. Tôi và nhóm của tôi đã làm công việc này được 4 năm. Tôi sử dụng SketchUp, oblcape, lumion để dựng Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lequangarc

Phối 5 kiểu nhà (kiểu nhà tự đề xuất) trong đó có: - Cổ điển (có mái cầu) - Tân cổ điển - Hai mái chữ A - 4 mái kiểu Thái - Mái lệch hiện đại Từ các hình ảnh sẵn có tự làm map (22 map) và áp vật liệu và các model có s Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0