Đã hoàn thành

CLA Product Boxes

I need 3 mock product logo boxes created with my site name and product info on each box as if they were software boxes.

Kĩ năng: Photoshop

Xem nhiều hơn: photoshop product box, cla, boxes, product mock, need name product, need product logo, need box product, mock product photoshop, product mock photoshop, logo product box, photoshop product mock, photoshop product, software box logo, product info box, site logo photoshop, product photoshop, product boxes, photoshop software box, mock photoshop, product info

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #258451

Được trao cho:

randomUsername

I'll do this right away

$40 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.7