Đã hoàn thành

Colourise a black and white photo and add a pattern on to the shirt.

Được trao cho:

(646 Đánh Giá)
7.3

3 freelancer chào giá trung bình £36/giờ cho công việc này

(147 Nhận xét)
8.2
(32 Nhận xét)
5.3