Đã hoàn thành

e-commerce project 43

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Kĩ năng: Photoshop

Xem nhiều hơn: e commerce project, images editing project, E-commerce project, 2012 commerce, commerce images, folder photoshop, photoshop editing project, editing images photoshop, zebprojects, job images editing, ftp project, project ftp, project java mysql job, freelance job cut resize images, commerce job, project short time job, project commerce yahoo, project coordinator civil job islamabad, project commerce mobile, definition php project commerce, project marketing training job description, folder ftp watch, photoshop ftp, commerce project

Về Bên Thuê:
( 140 nhận xét ) Merchtem, Belgium

ID dự án: #1650139

Được trao cho:

sharifideal

Dear Sir, Thanks for the new job. Kind regards, Sharif.

$122 USD trong 0 ngày
(323 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $122 cho công việc này

Quicketch

Hi, Expert here.... ready to start.. please check my portfolio and clients feedback. http://www.freelancer.com/users/profile.php?id=2107073&page=portfolio Thank you Shan

$122 USD trong 1 ngày
(79 Nhận xét)
5.7