Đang Thực Hiện

e-commerce project 43

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Editing images for an e-commerce project.

Ftp folder "job 43"

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: images editing project, 2012 commerce, commerce images, folder photoshop, photoshop editing project, editing images photoshop, zebprojects, job images editing, ftp project, project ftp, project java mysql job, commerce job, project short time job, project commerce yahoo, project commerce mobile, definition php project commerce, folder ftp watch, photoshop ftp, commerce project

Về Bên Thuê:
( 139 nhận xét ) Merchtem, Belgium

Mã Dự Án: #1650139

Đã trao cho:

sharifideal

Dear Sir, Thanks for the new job. Kind regards, Sharif.

$122 USD trong 0 ngày
(323 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $122 cho công việc này

Quicketch

Hi, Expert here.... ready to start.. please check my portfolio and clients feedback. [url removed, login to view] Thank you Shan

$122 USD trong 1 ngày
(79 Đánh Giá)
5.7