Đã hoàn thành

Create Transparent Background PNG's - Part 1

Được trao cho:

aidinformation

Please award me

$30 USD trong 0 ngày
(70 Đánh Giá)
5.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $141 cho công việc này

AdoWesley

Hi, details are in PM

$250 USD trong 10 ngày
(18 Nhận xét)
4.6
donaldmickey

ready to start....

$35 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
sumedharajkumar

Hi, i will do this job easily, mentioned cost is for 1000 images Thanks

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ntiersolutions

Please check your pm.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cunijean

Ready to start

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rohit28

Hi... Ready to Start... Please check your PM... Thanks...

$100 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0