Đã Đóng

Create a Video

5 freelancer đang chào giá trung bình ₫1025555 cho công việc này

quiha

Contact me 01692 870 880 or email quihafx@ gmail.com. P/s: Remove the SPACE after "@"

₫1000000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫2777777 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MINGTIAN7

tôi muốn thử sức với công việc thích và kiếm thêm một khoản thu nhập, sẽ làm tốt việc được giao cho tôi cơ hội.

₫250000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
motionbureau

Dear Client, I am offering Reasonable rates with quality results have a look to my portfolio links.. [!] [!] [!] [!] [!] have read and understood your requirements and ready to get started.. as i believe based o Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
0.0
dangquan2407

I had experience for video making since I am doing on Youtube videos, so I very confident and also interested in this project.

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0