Đang Thực Hiện

Custom Picture Job for HellenEvgenievna

Before and after picture job for HellenEvgenievna.

You will send the pictures without watermark and in high quality large file size (as large as possible).

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: job for , custom size, file watermark, send picture, custom watermark, watermark pictures photoshop, picture quality photoshop, picture high quality, photoshop watermark, photoshop pictures quality, custom pictures photoshop, photoshop pictures picture, watermark photoshop, watermark picture, increase picture quality size, picture quality, file properties size disk, picture photoshop, watermark pictures, quality picture, picture pictures, custom file storage

Về Bên Thuê:
( 100 nhận xét ) Beverly Hills, United States

Mã Dự Án: #1703657

Đã trao cho:

HellenEvgenievna

Ok! I uderstand now ! cool !

$100 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

cobrabb

Hi. Check your PM. Thanks.

$100 USD trong 1 ngày
(42 Đánh Giá)
5.2