Đóng

cut out images 8

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $49 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $70 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Follow up project for Train09

prepare the next 500 images from the same site

AND

prepare 100 images from

[url removed, login to view]

download the "7xx" px X "1024" px size of the image

Same format, make JPG, PNG, and TXT files. in the txt file, put the image URL

for file naming:

when you download the file it will be in this format:

"718px-Haeckel_Discoidea"

"729px-Haeckel_Arachnida"

CHANGE IT TO LOOK like this:

"Discoidea"

"Arachnida"

TRAIN...

please deliver files in the folder format shown in the attached example.

3 folders - one for PNG, one for JPG, and one for TXT.

when i download the dropbox link I get one folder with all the files named similar to this.

"Cutout 6 300 Result\png\[url removed, login to view]"

please make a .ZIP file for each folder, one for PNG, one for JPG, and one for TXT and send those links to me.

this is the way to do ti from now on.

thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online