Đã Đóng

Cần làm 1100 ảnh chân dung từ ảnh passport

Mình Cần làm 1100 ảnh chân dung từ ảnh passport.

Công việc tảnh ảnh, chỉnh căn bản ảnh, ghép ảnh trên cơ thể mới bạn tự chọn.

Kĩ năng: Photoshop, Thiết kế Photoshop, Lập mã Photoshop, Adobe Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #33346245

6 freelancer chào giá trung bình$91 cho công việc này

neha1990love

Hello, I am writing this proposal to need to make 1100 portraits from passport photos. Photo work, basic photo editing, new body photo collage you choose. Thanks Neha Sharma

$66 USD trong 1 ngày
(62 Nhận xét)
5.7
GraphicGame

Hi! I have checked your Need to make 1100 portraits from passport photos project. I'm very excited to work with you. I assure you, I'll give you best output. You can check my previous work from this link:- https://ww Thêm

$38 USD trong 1 ngày
(61 Nhận xét)
4.9
doanptpixelz

Hi, I'm Doanz. I am an image editing expert, more than 3 years of experience in the field.I will do any photoshop work correctly. For example: HDR enhance and Flash: - White balancing - Image sharpening - Vertical & Thêm

$140 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyenvulinh1704

I will do it soon, and you would be satisfied it. I hope you can hire me anyway. See you soon, Vu Linh

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phobo27

Hi, I'm Nam. I am an image editing expert, more than 3 years of experience in the field.I will do any photoshop work correctly. For example: HDR enhance and Flash: - White balancing - Image sharpening - Vertical & hori Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zinzintab2

MÌnh muốn thử sức cho công việc đầu tay, nếu ghép trên cơ thể tự chọn có nghĩa là mình sử dụng dữ liệu cá nhân ghép hay là bạn cho sẵn

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0