Find Jobs
Hire Freelancers

eCommerce Studio Shots Creation

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I'm seeking a talented, experienced post designer and image editor to create a series of studio shots for my website product images. This role requires the application of image manipulation, text editing, and filter effects. Key Responsibilities: - Create high-quality studio shots of our products - Utilize text editing and filter effects to enhance brand feel - Implement image manipulation to highlight product features Ideal Skills and Experience: - Strong skills in image editing and text overlay - Experience in creating studio-style product shots for an eCommerce setting - Proficiency in applying filter effects for visual enhancement - An understanding of brand consistency across multiple images.
Mã dự án: 37801310

Về dự án

6 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 13 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
6 freelancer chào giá trung bình ₹1.100 INR cho công việc này
Avatar người dùng
I am fluent in Photoshop, I do photo retouching and illustration drawing, I can do a test task (free) to test my skills
₹1.050 INR trong 7 ngày
5,0 (1 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
graphic designer can do logos ,poster, brochure, tickets and infographic animator can i do background design, character design ,animatics, animation ,layout, cover design, illustration, cartoon film and story board can i do digital painting, video editing and promotional video
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I can create quality edits and you will never regret hireing me. And I'll always be happy whatever amount you pay me.
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
We can perform this service in 3D, I believe it is the best, fastest and most effective option, if possible I will send my portfolio, I create different 3D environments for products. Depending on the complexity of the product, 6 hours is enough for each product.
₹900 INR trong 1 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Assalamu Alaikum, I am Kazi Tasnova Tabassum. I have successfully passed Diploma in Computer Engineering and obtained Certificate. I have also obtained Certificate in Graphics Design Industrial Training. I know all kinds of work related to design and try to advance by working in graphics. The tasks I know are graphics or all necessary edits.
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Pune, India
0,0
0
Thành viên từ thg 11 24, 2019

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.