edit image real estate by photoshop, lightroom, camera raw

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi có thể chỉnh sửa hoàn thiện các ảnh sản phẩm về bất động sản và nhiều công việc khác với photoshop

Adobe Lightroom Chỉnh sửa hình ảnh Photoshop

ID dự án: #10308616

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$78 cho công việc này

fazila023

experienced photoshop expert here, i can start your work immediately .. Will work with your 100% satisfaction

$30 USD trong 0 ngày
(140 Nhận xét)
5.7
edmilsonsousa

Hello, I'm architect specialize in photo editing / 3D modelling / 3d rendering. Take a look on my portfolio. Best regards, Edmilson.

$55 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.8
Lengkeng054

Chỉnh sửa, làm ảnh là khả năng của tôi. Với khả năng nhìn màu và blend màu rất tốt, tôi có thể hoàn thành yêu cầu của bạn

$55 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
Apolong

I can do that

$38 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mrudangbhatt

I have to do editing in photoshop. Tell me all the details..

$166 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Novendryan

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
adeelasd

i am a pro at photoshop and light room i have been trained by pros and i will give you great quality work at affortable price

$45 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
abir0083

A proposal has not yet been provided

$45 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
paulinaatran

Hi bạn Mình là người Việt ở Sydney, bạn cần làm hình như thế nào? cho mình chi tiết được ko? Thân Paulinaa

$222 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
editphotographer

I have 5 years experience in the field of image editing professional real estate. I can speak with you directly to discuss the work and can send images to your template. Thank you chúng ta có thể nói chuyện trực t Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.8
engrbharathi

hello , i am a professional real estate photo editors with 8+ years of experience . since i am new to this website . so you could find . i have no rating . you can believe in our quality and time always

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
onlinesandeep

A proposal has not yet been provided

$83 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0