Đã hoàn thành

For Sonam Only - Project for May 2

Được trao cho:

sonamsethi

Thanks for the Project.

$50 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.1

9 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

maico144

Thanks for the Project.

$30 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
waseemlodhi

i will do what will you say ???????i m expert in photoshop

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shirleylim

i will follow...what you said and what you want..

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vijjubab

helloo... tell me wt is the output u r exerting. and send full details of the project.

$49 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
buddha121

hello, i am ready to start work for you.

$50 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
miskotu

Give me all informations

$30 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Borshon

sir i am interest on your project and Photoshop and me can do anything. if you give the job i will deliver my best.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NalinD27

i will work for 40 dollars and will give you the complete work within 5 days

$40 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0