Đang Thực Hiện

For Talukder Only 2

Hey Talukder,

Please price accordingly for the job already complete.

...................................................................................................................

Thank you.

Liz

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: talukder, liz, fphoto, job posting broker price, thank opportunity job bid, complete job portal template

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1636605

Đã trao cho:

talukdermuhammad

Thank you so much for your kindly consideration ! Looks forward to working with you again :)

$40 AUD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
6.1

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

trnhatthanh

hello,I can hepl you

$30 AUD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7