Đang Thực Hiện

For Talukder Only 4

Hi Talukder,

This is for the job already completed. Thank you for all your hard work.

...............................................................................................................

Liz

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: talukder, liz, fphoto, hard work team, hard work person, cartoon drawings hard work, hard work resourceful creative, committment dedication hard work

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1669543

Đã trao cho:

talukdermuhammad

Thank you so much for new job opportunity :)

$141 AUD trong 1 ngày
(79 Đánh Giá)
6.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

Graphichavenone

I am eager

$30 AUD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
masumit

Hello, I am interested to get this project. Now I am ready to get started. Thank you.

$100 AUD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0