Đã Hủy

Viết game cho ios -- 2

game đơn giản thân thiện viết cho nền iOS

Kĩ năng: iPad, iPhone, Photoshop, Swift

Xem nhiều hơn: ios 2, ios application game, ios kids game, ios kid game, ios maze game, ios flight game, ios flying game, ios word game project, ios flash game swf, ios flash game, ios swf game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7834114