Đang Thực Hiện

Job for Mrs. MRINALI SHARMAH labels

3 types of labels for volcano jars

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: mrinali sharmah, mrs, volcano, job types, mafia wars job types, hdfc bank job types, flash job types, myspace job types drop, photoshop volcano, labels honey jars, custom labels honey jars, volcano photoshop, design labels honey jars

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Gardabaer, Iceland

Mã Dự Án: #1073736

Đã trao cho:

mrinalisharmah

As discussed. Thanks.

$45 USD trong 1 ngày
(59 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

hanshiv6

hi, i can design the labels for you.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nivanova

Please, check PM

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0