Đã hoàn thành

job for raheeqfaizi 11.05.2011

Được trao cho:

raheeqfaizi

Thanks for more work,

$49 USD trong 2 ngày
(419 Đánh Giá)
7.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

telefarasia

Hi, I'm Anne from Telefar Asia Pacific, Please take a look at our bid. We can do your work at a reasonable price and within your budjet without compromising quality, unlike any competition. We beleive in delig Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
LalitKapoor

can you give me detail

$100 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0