Đã Đóng

Vẽ lại ảnh logo hoạt hình

30 freelancer chào giá trung bình$17 cho công việc này

sparkingdesigns

Hi there, I have gone through the project description of your redrawn Design project and can provide you the quality work within the deadline. Link to portfolio: https://www.freelancer.com/u/sparkingdesigns Please ini Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(507 Nhận xét)
7.5
giritech

HELLO, I have read though your job (Redraw animated logo image) description and understand that you want 2D &3D ANIMATION quality design . I can do it and ready to start work immediately. The ANIMATION provided will b Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(661 Nhận xét)
7.6
DesignsQueen

Hi Sir, I have read your project description for logo design. Please must need to discus before award the project to make clear and effective deal. I will design nice graphics as you want and give you revisions till y Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(474 Nhận xét)
6.8
eDesignerExpert

Good Day, I have gone through your job description and understand your requirement for "Redraw animated logo image ". I can start working on your project immediately. Let's discuss further more about this project in Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(361 Nhận xét)
6.7
Arnavgraphics

While briefing you description that you need a logo designs. On my huge 10 year's Experiences i have seen the right logo says everything without saying a word. It connotes feelings of honor, trust, pride, excellence Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(202 Nhận xét)
6.7
iGTTech

Hello, I have reviewed the project requirements for "Redraw animated logo image " in detail and I have worked on similar projects in the past as well. I am a professional graphic designer with a good hands-on differen Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(144 Nhận xét)
6.5
Zoyav1

*** Photoshop Expert *** Hi there, I have gone through your project brief & feel confident to Photoshop image. You can check my portfolios & past work reviews here-: https://www.freelancer.com/u/Zoyav1?w=f Expect t Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(186 Nhận xét)
5.9
isabelrdrgs

Hello, Can get the attached image redrawn. My freelance work portfolio can be found here https://www.freelancer.com/u/isabelrdrgs

$15 USD trong 1 ngày
(112 Nhận xét)
5.4
neha101197

Hi, I have gone through your all the ( Vẽ lại ảnh logo hoạt hình)design project description & ready to help you in this. I’m a Graphic Designer with over 6 years of experience. I’ll provide you quality work according t Thêm

$16 USD trong 1 ngày
(125 Nhận xét)
5.3
AdhirajDesigner

Greetings, I have read your project post Redraw animated logo image with great interest and excited to work on it. Link to my portfolio: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesigner I'm interested to hear more about Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(73 Nhận xét)
5.0
amazingarts06

"Mình có các hình sau cần vẽ lại ạ" Hello there...! I am pleased to have your attention. I love to work over your project" I'm experience in Graphic Design, Illustrator, Logo Design, and Photoshop. After going through Thêm

$20 USD trong 0 ngày
(73 Nhận xét)
5.0
SEOandWRITERS

Greetings Your design requirements as detailed for the project "Vẽ lại ảnh logo hoạt hình " are very clear and can be implemented within given time frame. I can start on the Design immediately. I can deliver you option Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(21 Nhận xét)
4.6
swarnade786

HI I am a Graphic Designer and Illustrator , I will do Redraw animated logo image . Why me : I will provide unlimited revisions until you satisfy. 300 dpi resolution for the best printing results. I will send you AI, Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.4
DarkCodez

Hi, I will Redraw your Pictures as per your requirements. I am a professional image editor and ready to start work immediately. I am ready to give my best effort to you Here you can check my profile and portfolio of wo Thêm

$12 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
3.3
ismail80196

Hi, I understand perfectly your requirements. I am ready to start right now. I have strong knowledge about it. I am ready to start work right now and can assure the best service from my end. Waiting for your good res Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
2.4
hotgakwon

Xin chào, tôi đã xem qua các hình ảnh của bạn. Và bạn có thể làm công việc cần thiết không? Cụ thể là vẽ các bài chibi, yêu cầu gửi tập tin . JPG, . PNG hay sao ạ?

$14 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
miaauraworks

Mình có thể giúp bạn vẽ lại các hình như trên. Mình chuyên về illustration, bạn có thể liên hệ với mình bằng tiếng Việt nữa, rất mong bạn chọn mình ;) Mời bạn vào xem portfolio của mình nhé: [login to view URL] Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thefirstcreative

I need work I will do my work honestly. Will never give you a chance to complain. Trust me.I will get less money only then it will work. But, I will be able to fit that work.

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zuyphu

Tui xem qua mấy cái hình này thì có vẻ tầm 2-3 ngày là xong. Mình người Việt Nam với nhau làm việc cho dễ nha

$15 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Datnguyenzj

Chào bạn Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các mảng IT bao gồm: website, designer và marketing online. Hiện tại mình hoạt động là 1 freelancer độc lập. Là Freelancer tự do, uy tín cá nhân luôn là mục tiêu Thêm

$20 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0