Đã hoàn thành

Logo Redesign

Được trao cho:

zestycreations

Hi David Bid in place - starting logo design now :) Ross

$50 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

Cherry26

Hi. I can do it for you

$30 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.6
Properbouncetech

Can we try ? Place-holder bid as of now.

$30 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
4.3