Đang Thực Hiện

Logo Redesign

Redesign Logo

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: logo redesign, pumpcard, photoshop redesign, redesign logo photoshop, collection redesign logo, clippers redesign logo, best redesign logo, proposal redesign logo, bid redesign logo, companies needing redesign logo

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Bundaberg, Australia

Mã Dự Án: #1045057

Đã trao cho:

zestycreations

Hi David Bid in place - starting logo design now :) Ross

$50 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

Cherry26

Hi. I can do it for you

$30 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.6
Properbouncetech

Can we try ? Place-holder bid as of now.

$30 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
4.3