Đã Đóng

macro-photography

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹972/giờ cho công việc này

mujeeb443

I have Sony a7rII camera and I know how to use Photoshop and lightroom.

₹1111 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
yazhiniravi

Iam the photographer.I have the 1300d camera.I have the lots of marco photographs of water droplet. Relevant Skills and Experience I have experience in marco photography.I have lots of water droplet picture

₹833 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0