Đóng

I need someone to draw or photoshop my 3 bulldogs

Dự án này đã được trao cho darkom91 với giá $66 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I need someone to either draw or photoshop my 3 bulldogs wearing tuxedos. I need them all in one picture

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online